"Bir kuyrukluyıldız keşfetmek, ismini gökyüzüne yazdırmaktır".


?keya seki kuyruklu y?ld?z?,Kaoru ?keya gibi Japon bir amatör gök bilimci taraf?ndan bulunmu?tur. Bu y?ld?za kendi ad? verilmi?tir.

21 Ekim 1964 y?l?nda güne?in 450,000 kilometre yak?n?ndan geçti.

G&