Türkiye'de Cumhuriyet ilan edildi, Mustafa Kemal Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi.


Cumhuriyet'in ?lan?, milletin yönetilme ?eklinin belirlenmi? oldu?u, Atatürk'ün siyasi devrimlerinden bir tanesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 29 Ekim 1923'te ortaya ç?kan kabine bunal?m? sonucunda, bu