Ahmet Rasim


Türk yazar, gazeteci.
Türk yazar, gazeteci.

İstanbul'da doğdu. 1875 yılında başladığı Darüşşafaka'da edebiyatla tanıştı. Eğitimini 1883 yılında birincilikle bitirdi. Posta ve Telgraf Nezareti'nde kısa bir süre kâtiplik yaptı. 1885'ten sonra yazarlık, gazetecilik ve öğretmenlikle geçimini sağladı. Tercüman-ı Hakikat, Ceride-i Havadis, Malumat, Sabah, Sebat, Güneş, Maarif, Resimli Gazete, Mecmuai Ebüzziya, Türk Yurdu, Yeni Mecmua, Resimli Ay, İkdam, Boşboğaz, Basiret, Tasvir-i Efkar, Vakit, Akşam, Cumhuriyet gazete ve dergilerinde yazdı. Servet-i Fünun dergisinde de yazı ve öyküleri yayınlansa da, Servet-i Fünun yazarlarının genel edebi çizgisini benimsemedi.

1927'de İstanbul milletvekili oldu ve TBMM'nin üçüncü ve dördüncü dönemlerinde milletvekilliği yaptı. 1932'de öldü, Heybeliada'daki mezarlığa gömüldü.

İstanbul Fatih Karagümrük'te 1938-1939 öğretim yılında kurulan Karagümrük Ortaokulu'nun adı 1965-1966'da Ahmet Rasim Ortaokulu olarak değiştirilmiştir. Okul 1988-1989'dan itibaren Ahmet Rasim Lisesi adını almıştır